Menu
Menu
6 këshilla për lëkurë të yndyrshme

24.11.2022 14:50:21

6 këshilla për lëkurë të yndyrshme

Nësë dëshironi të keni një lëkurë të shëndetshme atëherë ajo çfarë duhet të bëni është të kujdesini për të në mënyrë sistematike. Ndryshimi nuk ndodh brenda ditës prandaj është e nevojshme që të mos hiqni dorë shpejt, dhe gjatë këtij procesi të njihni më mirë lëkurën tuaj dhe të kuptoni se cilat janë produktet që funksionojnë më mirë për të.

Nëse dëshironi të filloni një rutinë për kujdesin e lëkurës atëhere ne ju sugjerojmë të filloni me 6 hapat e parë dhe më të rëndësishëm drejt një lëkure të shëndetshme.

  • Thuaj “Po” larësit. Zgjedhja e larësit të duhur për tipin tuaj të lëkurës është hapi i parë dhe me i rëndësishëm për shendetin e lëkurës suaj.
  • Mos anashkaloni scrub-in. Përdorimi në mënyrë sistematike i një scrub-i, por jo çdo ditë, ndihmon në pastrimin e thellë të lëkurës suaj prandaj është shumë e rëndësishme të zgjidhni produktin e duhur për problematikat e lëkurës suaj.
  • Përdor tonik pa alkol. Toniku ndihmon në balancimin e pH të lëkurës suaj dhe e përgatit atë për vendosjen e serumit dhe kremit hidratues. Për lëkura të yndyrshme është e këshillueshme që kur të zgjidhni tonikun të siguroheni që nuk përmban alkol sepse përndryshe bën efektin e kundërt që supozohet të bëj një serum.
  • Pas tonikut vjen gjithmonë hidratuesi, është tepër e rëndësishme të mos anashkaloni as këtë hap sepse hidratuesi i jep lagështinë e nevojshme lëkurës.
  • Mos harroni kremin me SPF. Dielli është armiku kryesor i një lëkure të pashëndetshme dhe problematike. Prandaj, në mengjes mos dilni asnjeherë nga shtëpia pa vendosur kremin me SPF.
  • Ushqehu shëndetshëm. Nëse nuk keni një ditë të pasur ushqimore atëherë dhe ndjekja e hapave të mësipërm do të ishte më pak efektive.
  • Ndiqni këto 6 hapa dhe në shumë pak kohë lëkura juaj do t’ju falenderojë.

Komente

Ky artikull nuk ka ende asnjë koment

Lini një koment

Lëkura

Lëkura

6 këshilla për lëkurë të yndyrshme

6 këshilla për lëkurë të yndyrshme

Nësë dëshironi të keni një lëkurë të shëndetshme atëherë ajo çfarë duhet të bëni është të kujdesini për të në mënyrë sistematike. Ndryshimi nuk ndodh bren Nësë dëshironi të keni një lëkurë të shëndetshme atëherë ajo çfarë duhet të bëni është të kujdesini për të në mënyrë sistematike. Ndryshimi nuk ndodh bren 2023-10-03T20:10:06+02:00 6 këshilla për lëkurë të yndyrshme

<header> <p>N&euml;s&euml; d&euml;shironi t&euml; keni nj&euml; l&euml;kur&euml; t&euml; sh&euml;ndetshme at&euml;her&euml; ajo &ccedil;far&euml; duhet t&euml; b&euml;ni &euml;sht&euml; t&euml; kujdesini p&euml;r t&euml; n&euml; m&euml;nyr&euml; sistematike. Ndryshimi nuk ndodh brenda dit&euml;s prandaj &euml;sht&euml; e nevojshme q&euml; t&euml; mos hiqni dor&euml; shpejt, dhe gjat&euml; k&euml;tij procesi t&euml; njihni m&euml; mir&euml; l&euml;kur&euml;n tuaj dhe t&euml; kuptoni se cilat jan&euml; produktet q&euml; funksionojn&euml; m&euml; mir&euml; p&euml;r t&euml;.</p> <p>N&euml;se d&euml;shironi t&euml; filloni nj&euml; rutin&euml; p&euml;r kujdesin e l&euml;kur&euml;s at&euml;here ne ju sugjerojm&euml; t&euml; filloni me 6 hapat e par&euml; dhe m&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;sish&euml;m drejt nj&euml; l&euml;kure t&euml; sh&euml;ndetshme.</p> <ul> <li>Thuaj &ldquo;Po&rdquo; lar&euml;sit. Zgjedhja e lar&euml;sit t&euml; duhur p&euml;r tipin tuaj t&euml; l&euml;kur&euml;s &euml;sht&euml; hapi i par&euml; dhe me i r&euml;nd&euml;sish&euml;m p&euml;r shendetin e l&euml;kur&euml;s suaj.</li> <li>Mos anashkaloni scrub-in. P&euml;rdorimi n&euml; m&euml;nyr&euml; sistematike i nj&euml; scrub-i, por jo &ccedil;do dit&euml;, ndihmon n&euml; pastrimin e thell&euml; t&euml; l&euml;kur&euml;s suaj prandaj &euml;sht&euml; shum&euml; e r&euml;nd&euml;sishme t&euml; zgjidhni produktin e duhur p&euml;r problematikat e l&euml;kur&euml;s suaj.</li> <li>P&euml;rdor tonik pa alkol. Toniku ndihmon n&euml; balancimin e pH t&euml; l&euml;kur&euml;s suaj dhe e p&euml;rgatit at&euml; p&euml;r vendosjen e serumit dhe kremit hidratues. P&euml;r l&euml;kura t&euml; yndyrshme &euml;sht&euml; e k&euml;shillueshme q&euml; kur t&euml; zgjidhni tonikun t&euml; siguroheni q&euml; nuk p&euml;rmban alkol sepse p&euml;rndryshe b&euml;n efektin e kund&euml;rt q&euml; supozohet t&euml; b&euml;j nj&euml; serum.</li> <li>Pas tonikut vjen gjithmon&euml; hidratuesi, &euml;sht&euml; tep&euml;r e r&euml;nd&euml;sishme t&euml; mos anashkaloni as k&euml;t&euml; hap sepse hidratuesi i jep lag&euml;shtin&euml; e nevojshme l&euml;kur&euml;s.</li> <li>Mos harroni kremin me SPF. Dielli &euml;sht&euml; armiku kryesor i nj&euml; l&euml;kure t&euml; pash&euml;ndetshme dhe problematike. Prandaj, n&euml; mengjes mos dilni asnjeher&euml; nga sht&euml;pia pa vendosur kremin me SPF.</li> <li>Ushqehu sh&euml;ndetsh&euml;m. N&euml;se nuk keni nj&euml; dit&euml; t&euml; pasur ushqimore at&euml;her&euml; dhe ndjekja e hapave t&euml; m&euml;sip&euml;rm do t&euml; ishte m&euml; pak efektive.</li> <li> <p>Ndiqni k&euml;to 6 hapa dhe n&euml; shum&euml; pak koh&euml; l&euml;kura juaj do t&rsquo;ju falenderoj&euml;.</p> </li> </ul> </header>

Krahaso produktet